Clinic Lemelerbergloop

Beste atleten, Voor degene die voornemens zijn op 1 november deel te nemen aan de Gerrit Voortman lemelerbergloop is er de mogelijkheid middels een clinic het prachtige parkoers op de Lemelerberg alvast te verkennen.

Ook de atleten die nog twijfelen nodigen wij van harte uit deze clinic te gaan volgen. Een uitstekende gelegenheid om eens te kijken wat je als loper te wachten staat om op 1 november a.s. niet helemaal voor verrassingen te komen te staan. Dit alles gaat gebeuren onder bezielende leiding van Gerrit Voortman en Lamko Hulzebos (winnaar zilveren plak tijdens het Europees Kampioenschap Marathon voor Masters in Slovenie). Na de clinic is er in het restaurant op de Lemelerberg gelegenheid onder het genot van een kop koffie even na te praten. (Koffie is voor eigen rekening)
Dus voor degene die inmiddels enthousiast is geraakt: 19 Oktober om 9.30 uur bij het restaurant op de Lemelerberg.

Met vriendelijke sportgroet,

Voorzitter Ben Zuidersma

Inschrijving geopend

INSCHRIJVING IS GEOPEND

De eerste vergadering, van het stichtingsbestuur van de Gerrit Voortman Lemelerbergloop, heeft inmiddels plaatsgevonden en het draaiboek is inmiddels weer ter hand genomen.
Dit betekent dat de voorbereidingen weer zijn gestart en de meeste sponsoren weer benaderd zijn voor een eventueel vervolg sponsoring v.w.b. het jaar 2008.
Wij zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat alle sponsoren zowel in financieel als materieel opzicht hun bijdrage aan deze mooie loop willen continueren.

Ook kunnen we met trots melden dat we zowel Roelofs (Roelofsgroep) met als hoofdactiviteiten advies en ontwerp bij infraprojecten, wegenbouw, zandwinning, projectontwikkeling en springpaardenfokkerij als Bikkel dienstverlening voor dit jaar als sponsoren kunnen toevoegen.
Wij willen alle atleten dan ook uitnodigen de sponsorsite van de lemelerbergloop te openen en alle sponsoren digitaal met een bezoekje vereren.
Op korte termijn zullen zowel de posters als de flyers weer gedrukt en bezorgd zijn. Dat neemt niet weg dat U zich reeds nu al kunt inschrijven. En het advies van het bestuur is dan ook dit zo snel mogelijk en dan ook uitsluitend digitaal te doen.

Voor zowel de 5.3 km als de 10.8 km is een limiet gesteld van 150 deelnemers.
Wees er snel bij want de eerste aanmeldingen zijn al weer binnen en na inschrijving is niet mogelijk.

Het bestuur heet U nu reeds hartelijk welkom en tot ziens op 1 november 2008.

Voorzitter
Ben Zuidersma

Overlijden en geboorte.

Overlijden en geboorte.
Hoe dicht overlijden en geboorte (verdriet en blijheid) bij elkaar liggen werd het bestuur van de GVLL deze week weer heel erg duidelijk.

Overlijden:
Ten eerste kwam daar het droevige bericht dat Herman Dekker plotseling, doch niet geheel onverwacht , is overleden. Herman was kortstondig doch ernstig ziek. Zoals in de rouwbrief beschreven was Herman tot het laatste moment betrokken bij allen die hem lief waren. Zo heb ik, mede als voorzitter van de GVLL, Herman ook mogen ervaren. Herman was voor ons een rustige hardwerkende vrijwilliger die niet opviel, maar als hij er niet zou zijn juist op zou vallen. Dat hij betrokken was bij het wel en wee van de GVLL heeft hij meerdere malen laten blijken. Vrijdag 21 Maart a.s zullen wij afscheid gaan nemen van Herman. Bij deze wensen wij als bestuur van de GVLL echtgenote Miny en zoon Harron de komende tijd heel veel sterkte.

Voorzitter
Ben Zuidersma
Geboorte:
Ten tweede kregen wij vandaag het bericht dat onze hoofdsponsor Marko Feith (Rabobank Ommen) en zijn echtgenote Titia zijn verblijd met de geboorte van dochter Isabelle Madelief. Zij is het zusje van Jasmijn. Volgens ingewijden maken Moeder en dochter het goed. Namens het bestuur van de GVLL feliciteer ik het gezin Feith met dit heuglijke feit. En mocht dochter Isabelle Madelief niet in de voetsporen van wielerliefhebber vader Marko treden dan kan ze later altijd nog de Lemelerbergloop op haar naam gaan schrijven.

Voorzitter
Ben Zuidersma

Verslag vierde GV Lemelerbergloop 2007

Zaterdag 3 november was voor mij een memorabele dag en wel in twee opzichten:
Ten eerste had ik als (nieuwe voorzitter) van de Lemelerbergloop de eer het startsein voor de jeugdlopen te mogen geven. Ten tweede werd ik op dat moment voor het eerst Opa van een gezonde kleinzoon. Twee gebeurtenissen die voor eeuwig in mijn geheugen gegrift zullen zijn.
In eerste plaats wil ik natuurlijk mijn dank uitspreken aan alle atleten die onze Lemelerbergloop tot hun loop hebben gemaakt. Zij zorgden samen met de meegekomen supporters voor een geweldige sfeer. Neem daarbij de geweldige ambiance in de vorm van de prachtige natuur, de schaapskudde en het geluid van onze speaker Herman Weening dan kan ik niet anders zeggen dat ik met een tevreden gevoel terugkijk. Zeer vermeldenswaardig is dat wij met onze Hoofdsponsor De Rabobank te Ommen’ een driejarig contract hebben kunnen afsluiten. Tevens mochten we dit jaar twee nieuwe niet onbelangrijke sponsoren begroeten. Met Henk ten Hoor (van boven tot ondergoed) hebben we een driejarig overeenkomst af kunnen sluiten En hebben we voor dit jaar ook Van Triest B.V. (Vastgoed in ontwikkeling) bereid gevonden een behoorlijke financiele injectie aan de Lemelerbergloop te geven. Prima ontwikkelingen waar het bestuur van de Gerrit Voortman Lemelerbergloop ontzettend mee in hun nopjes is. Dat wij in deze onze sponsoren bij U aanprijzen spreekt natuurlijk voor zich.
Natuurlijk wil ik al onze, bijna 40, vrijwilligers niet vergeten, want financieel moet het goed zitten doch Geen vrijwilligers, Geen wedstrijd. Van diverse kanten heb ik begrepen dat het een puike wedstrijd is geweest. Bijna iedereen was tevreden. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en dat zullen we ons ter harte nemen. Daar kunt U van opaan. Nogmaals een ieder dank voor zijn of haar inzet. En hopelijk weer tot ziens in 2008.

Namens het bestuur van de Gerrit Voortman Lemelerberloop

Voorzitter
Ben Zuidersma

Meer dan tachtig atleten verkennen de Lemelerbergloop.

Trainingsessie GV Lemelerbergloop, met Gerrit op kop.

…Klik voor vergroting

Lemele: Afgelopen zondagochtend was Gerrit Voortman een gelukkig man. Hij zag tot zijn verbazing meer dan tachtig atleten naar “zijn” Lemelerberg komen, om er een verkenning van het crossparcours  te ondergaan.

artikel en foto door Flip Slik.

Geweldige opkomst.

Afgelopen zondag ochtend was het druk op de parkeerplaats bij het restaurant “De Lemelerberg”. Atleten kwamen zelfs uit Winschoten, Coevorden, Deventer en natuurlijk uit de regio, om deel te nemen aan de verkenningstocht onder leiding van de enthousiaste, ervaren legende Gerrit Voortman. Voortman, die bij zijn afscheid als wedstrijdloper in het begin van het jaar 2004 een afscheidswedstrijd kreeg in de vorm van De Gerrit Voortman Lemelerbergloop, was danig in zijn nopjes: “Dit is natuurlijk geweldig, wat een opkomst!”  Nadat Voortman de groep had toegesproken werd er gezamenlijk een warming-up gehouden. Vervolgens werd het parcours verkend in de vorm van een  leuke, gevarieerde fartlek training. De ervaringsdeskundige van dit natuurlandschap Voortman, gaf hierbij verschillende goede tips: o.a.”Bij het stijgen gebruik kleine passen en bij het dalen grote passen.” Voor de beter getrainde en ervaren lopers werd nog een extra tocht naar de top van de berg gelopen. Vele deelnemers waren na afloop moe en voldaan en bovendien erg onder de indruk van deze avontuurlijke tocht, in dit prachtig natuurgebied, gelegen in de provincie Overijssel.

De 4e Gerrit Voortman Lemelerbergloop.

Deze loop is niet zo maar een loopje, het is één van de mooiste crosswedstrijden van Nederland. Op 3 november a.s. zullen enkele honderden lopers genieten van de prachtige omgeving, waarin de cross zal worden gehouden. Het natuurgebied de Lemelerberg maakt het de atleet niet makkelijk; het parcours is volledig onverhard, bestaat uit zandwegen, brede – en smalle paden, soms voorzien van wortels, steile heuvels, vele hoogteverschillen met zware klimmen en  snelle afdalingen. Via een brede trap rent men naar beneden om te finishen. Voor elk wat wils en een echte uitdaging voor een ieder die eens een ander wedstrijd/loopje wil doen.

Verschillende afstanden.

Deze loop is geschikt voor jong en oud. De wedstrijd kent verschillende afstanden: Voor de jeugd is er een 1.000 meter- en een 2.500 meter afstand. De overige afstanden zijn 5,3 km en 10,8 km.  Het 10,8 km parcours kan als een wedstrijd worden gelopen.

Inschrijven.

Trainer Voortman, tevens bestuurslid van de Stichting De Lemelerbergloop, beveelt aan om via de website gebruik te maken van het inschrijfformulier, want onder de voorinschrijvingen worden diverse prijzen verloot door trekking van het startnummer. Van het inschrijfgeld komt 1 euro ten goede aan het schapenadoptieplan.